top of page
Privacybeleid

Marijke Tadema helpt organisaties met het bouwen van een waardengedreven merk. Daarbij wordt er gezorgd voor een zorgvuldige afhandeling van persoons- en/of bedrijfsgegevens. 

 

In deze privacyverklaring beschrijft Marijke Tadema de algemene gang van zaken op het gebied van privacy, met betrekking tot de door Marijke Tadema verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens.

 

Marijke Tadema doet er alles aan om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoons- en bedrijfsgegevens;

 • Ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Registratie

Voor een goede samenwerking met de klant is het noodzakelijk dat er per klant gegevens worden geregistreerd. Marijke Tadema is zich ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van je gegevens is. Ze worden dan ook op een verantwoordelijke manier verwerkt, in overeenstemming met de geldende AVG-wetgeving.

 

Verzoeken om informatie

Wanneer er contact met Marijke Tadema wordt opgenomen (offline of online) met het verzoek voor informatie, het aangaan van een traject, oid, verzameld Marijke Tadema de informatie die nodig is om aan je verzoek te voldoen en contact met je op te nemen. Zo worden je naam en contactgegevens vastgelegd, alsmede informatie over je verzoek en facturering. Marijke Tadema bewaart dergelijke informatie voor administratieve doeleinden.

 

Bewaartermijn

 • Persoonsgegevens

  • De persoonsgegevens worden gebruikt om je te kunnen helpen met je verzoek. Deze informatie wordt voor een periode van drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd. 

 • Facturen

  • Conform de wettelijk vastgestelde regels worden facturen van klanten zeven jaar bewaard. De papieren facturen worden bewaard in een afgesloten kast. 

 • Mailverkeer met privacygevoelige informatie

  • Al het mailverkeer met privacygevoelige informatie worden na afhandeling verwijderd uit de mailbox.

 

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Marijke Tadema

Email: hi@marijketadema.nl

Telefoonnummer: +316 36112527

Kvk-nummer: 75036932

bottom of page